مهمترین نرم افزار های مورد استفاده در مهندسی مکانیک

Adams

LS-DYNA

AUTODYN

pro-engineer (نرم‌افزار طراحی قطعات)

Marc (نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها)

Ansys نرم‌افزاری برای تحلیل مهندسی قطعات در تحلیل‌های دینامیکی

cad نرم‌افزار طراحی ۲d و۳d

 catia (نرم‌افزار طراحی قطعات)

Gambit(نرم فزاری برای مدلسازی و ایجاد مدل ریاضی برای حل گر فلوئنت)

 

MasterCAm (تولید به کمک کامپیوتر)

Fluent(نرم افزار شبیه سازی حرکت سیالات ویا به عبارتی حل معادلات مومنتوم به صورت عدد)

Matlab(نرم‌افزاری برای نوشتن برنامه و محاسبات ریاضی در مهندسی)

Mathcad

Working Model

Nastran

PATRAN

Abaqus

Solidworks (نرم‌افزار طراحی قطعات)

Autocad(نرم‌افزار طراحی قطعات)

inventor

Mechanical Desktop

Microstation

Maple(نرم‌افزار محاسبات ریاضی و مهندسی)

CadPipe

Power shape نرم‌افزار مدلسازی

Power mill نرم‌افزار شبیه سازی تولید قطعات

PDMS

PDS

AutoPipe

AutoPlant

EES (Engineering Equation Solver)

Carrier نرم افزار قدرتمند طراحی سیستم های تهویه مطبوع از شرکت کریر آمریکا

Aspen B-Jac

Aspen HTFS

PVElite(نرم افزار طراحی مخازن تحت فشار)

building systems

Cosmos(نرم‌افزار تحلیل نیروها و تنشها)

POWERMILL&POWERSHAPE

CAESAR II

++FLO

CODECALC

TANK

PIPENET